Werkgevers

Prinsen Begeleiding & Advies denkt vanuit en werkt met werkzoekenden. 
Wij vinden echter dat u als werkgever daarbij niet uit het oog verloren mag worden; Met u staat of valt 
immers het succes van een plaatsing.

Om potentiële werkgevers nieuwsgierig te maken en tegelijkertijd goed van dienst te kunnen zijn,

 bieden wij u – geheel kosteloos – de volgende diensten aan:

 • Informatiegesprek over onze 2e spoor- en outplacementtrajecten/ Wet Verbetering Poortwachter
 • Informatiegesprek over het aannemen van een kandidaat met een 
  Ziektewet-, WIA- of Wajong-uitkering (de zogenaamde AG-doelgroep).
 • Werving en selectie van een nieuwe werknemer uit de AG-doelgroep.
 • Ondersteuning bij en het zoveel mogelijk uit handen nemen van de correspondentie met het UWV 
  voor het aanvragen van financiële middelen.

Het in dienst nemen van iemand uit de AG-doelgroep heeft ook een aantal financiële voordelen voor u.

We zetten ze op een rij:

 • Proefplaatsing van 2 maanden: u hoeft hiervoor niets te betalen, ook geen salaris aan de kandidaat.
 • Mobiliteitsbonus: bonus voor het aannemen van een kandidaat uit de AG-doelgroep.
 • Voorzieningen op de werkplek: denk daarbij aan een traplift of aangepaste stoel.

Voor kandidaten met een WIA-uitkering geldt nog het volgende voordeel:

 • No-riskpolis: bij ziekte betaalt het UWV de loonkosten. Als werkgever hoeft u de dagen van afwezigheid 
  niet door te betalen. Deze regeling geldt voor de eerste 5 jaar van het dienstverband.

Neemt u een Wajongere in dienst, dan komen daar nog onderstaande voordelen bij:

 • No-riskpolis: bij ziekte betaalt het UWV de loonkosten. Deze regeling blijft van kracht zolang de Wajongere bij u in dienst is.
 • Loondispensatie: vergoeding voor eventueel verminderde loonwaarde ten opzichte van andere werknemers. 
  Bijvoorbeeld: wanneer een Wajongere in vergelijking met collega’s iets minder presteert door een langzamer tempo, 
  kunt u dispensatie aanvragen. 
  Stel dat de verhouding 80% - 100% is, dan zal u als werkgever 80% van het loon betalen. 
  Het UWV vult de overige 20% aan, uitgaande van het wettelijk minimumloon.
 • Korting op sociale premies
 • Jobcoaching: u en de Wajongere worden door Prinsen Begeleiding & Advies intensief begeleid om de plaatsing 
  tot een succes te maken.

In onderstaande infographic en schema, ziet u hoe de procedure eruit ziet wanneer u een Wajongere in dienst neemt.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om een kandidaat uit de AG-doelgroep aan te nemen?

Maak een afspraak voor een informatie-gesprek

Download hier het schema.